PROGRAMI I KULTURËS 2013-2017

Një reformim i qëndrueshëm institucional

PROGRAMI I KULTURËS 2013-2017
KONSULTIMI STRATEGJISË KOMBËTARE PER ZHVILLIM DHE INTEGRIM 2015-2020
KONSULTIMI I STRATEGJISË KOMBËTARE PER ZHVILLIM DHE INTEGRIM 2015-2020

KONSULTIMI I STRATEGJISË KOMBËTARE PER ZHVILLIM DHE INTEGRIM 2015-2020(...)

KALENDARI I AKTIVITETEVE KULTURORE 2018

Koncerte, festivale, promovime, ekspozita, art kontemporan, turizëm, vende të vizitueshme(...)

KALENDARI I AKTIVITETEVE KULTURORE 2018

bgmultimediain