Kabineti

Teuta Malo

Drejtor Kabineti

Milena Selimi

Këshilltare për Median dhe Komunikimin

Milena Selimi

Daniel Pirushi

Keshilltare