Oltjon MUZAKA

Sekretar i Përgjithshëm

Oltjon MUZAKA

Oltjon Muzaka ka lindur në Tiranë, më 20.12.1987. Ka kryer studimet e larta në të drejtën private, në Universitetin “Paris I Panthéon-Sorbonne”, Francë.

Është titullar i dy masterave në po të njëjtin universitet: “E drejta ndërkombëtare e biznesit” dhe  “E drejtë krahasuese”.

Ka një përvojë të pasur në fushën e arbitrazhit ndërkombëtar dhe investimeve të huaja, përvoja të përftuara si bashkëpunëtor në zyrën e avokatisë “Derains & Gharavi”, Paris.

Që prej vitit 2013 është i angazhuar në mësimdhënie në disa universitete në vend në lëndët : “E drejta tregtare”, “E drejta ndërkombëtare e biznesit”, “E drejta evropiane private”, etj.

 

Z. Muzaka ka marrë titullin e avokatit nga Dhoma e Avokatisë së Tiranës, në vitin 2013.

 

Ka kryer një sërë trajnimesh dhe kualifikimesh mbi menaxhimin financiar, zhvillimin e tregtisë rajonale dhe thithjen e investimeve të huaja, lidershipin etj. Aktualisht, ndjek studimet pasuniversitare në Fakultetin Ekonomik të Tiranës, në degën “Administrim publik”.

Para se të merrte postin e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Kulturës, z. Muzaka ka ushtruar detyrën e Drejtorit të Departamentit të Administrimit dhe Shërbimeve në Kryeministri. Ai zotëron shumë mirë gjuhën angleze e frënge si dhe mjaftueshëm mirë atë italiane.