Ornela Cikuli

Drejtor

Ornela Cikuli

Është diplomuar për shkenca shoqërore pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, në Universitetin e Tiranës.

Ka një karrierë rreth 18 vjeçare në administratën publike, prej të cilave rreth 12 vjet në menaxhimin e burimeve njerëzore. Gjatë kësaj kohe, në cilësinë e autoritetit përgjegjës ka koordinuar dhe ndjekur punën për parandalimin e konfliktit të interesit. Pjesë e Ministrisë së Kulturës që prej vitit 2006 dhe mban pozicionin e Drejtorit të Miradministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve