Shpetim Shehu

Drejtor

Shpetim Shehu

Ka mbaruar Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tiranës dhe nga viti 1979 deri me 1996 ka punuar në drejtorinë e Karburanteve në Tiranë me një karrierë në rritje  nga ekonomist deri në Drejtor të Drejtorisë së Tiranës.

Nga viti 1996 – Dhjetor 2013 është angazhuar në sektorin privat. Nga Dhjetori 2013 dhe aktualisht vijon punën në Ministrinë e Kulturës si Drejtor i Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar