Për t’u ardhur në ndihmë të gjithë aplikuesve që nuk kanë mundur t’i sjellin projektet e tyre fizikisht pranë Ministrisë së Kulturës, vëmë në dispozicion adresën: projekte@kultura.gov.al - Ministria e Kulturës
Postuar më: 17/01/2022

Për t’u ardhur në ndihmë të gjithë aplikuesve që nuk kanë mundur t’i sjellin projektet e tyre fizikisht pranë Ministrisë së Kulturës, vëmë në dispozicion adresën: projekte@kultura.gov.al