Teatrot mbarëshqiptare,në Tiranë të shpëtojnë dramën shqipe

Çështjet me problematikat e mbartura në vite gjatë përpjekjeve të lëvrimit të dramës shqipe do të jenë në qendër të “Takimit Mbarëkombëtar për Dramaturgjinë Shqipe” me dramaturgë nga Kosova, Shkupi e Tirana. Ky takim do të ketë diskutime mbi dramaturgjinë shqipe dhe problemet me të cilat ndeshen autorët e dramës shqipe.

Artikulli i plotëShqiptarja.com