Aromë Shqipërie në Bruksel

Ansambli i Këngëve dhe Valleve Popullore zotëroi për disa orë qendrën e Brukselit, në kuadër të edicionit të 8-të të festivalit ‘Balkan Trafik’.

Artikulli i plotëkoha.net