Drejtoritë

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Zerina Bruci


Kontakt:

Tel: 2226043

Email: zerina.bruci@kultura.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE DHE ZHVILLIMIT TË KULTURËS

 


Kontakt:

Email:

DREJTORIA E POLITKAVE DHE STRATEGJIVE TË ZHVILLIMIT KULTUROR

 


Kontakt:

Tel:

Email:

DREJTORIA E PROGRAMEVE DHE ZHVILLIMIT TË KULTURËS

Kozeta Angjeliu


Kontakt:

Tel: 042229120

Email: kozeta.angjeliu@kultura.gov.al

DREJTORIA E KONCEPTIMIT DHE FIZIBILITETIT TË PROJEKTEVE TË KULTURËS

Arjan Avrazi


Kontakt:

Mob: 042267225

Email: arjan.avrazi@kultura.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE DHE PËRPUTHSHMËRISË PËR KULTURËN

Entela Çipa


Kontakt:

Mob:

Email: entela.cipa@kultura.gov.al

 

DREJTORIA E PROGRAMIMIT, STANDARTIZIMIT DHE HARMONIZIMIT TË KUADRIT RREGULLATOR

Elira Dani


Kontakt:

Email: elira.dani@kultura.gov.al

DREJTORIA E INTEGRIMIT, KOORDINIMIT, MARRËVESHJEVE DHE ASISTENCËS

Anila Muka


Kontakt:

Mob: 042225775

Email: anila.muka@kultura.gov.al

 

DREJTORIA E TË DREJTËS SË AUTORIT

Borana Ajazi


Kontakt:

Email: borana.ajazi@kultura.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 

Kontakt:

Email:

 

DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Elda Rama


Kontakt:
Mob: 042224715

Email: elda.rama@kultura.gov.al

DREJTORIA E KONÇENSIONEVE, PROKURIMEVE DHE PARTNERITETEVE

Najada Merolli


Kontakt:

Email: najada.merolli@kultura.gov.al

DREJTORIA E MIRËADMINISTRIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, ASETEVE DHE SHËRBIMEVE

Rezearta Kokonozi


Kontakt:
Mob: 042223510

Email: rezearta.kokonozi@kultura.gov.al