Çdo vit ka një numër thirrjesh për aplikimet e projekteve rreth medias, kulturës, po ashtu dhe për projektet të cilat ndërthurin këto të fundit . Të gjitha thirrjet gjenden në portalin   https://culture.ec.europa.eu/

 

 

Më poshtë mund të gjeni listën e thirrjeve të ndara sipas sektorëve përkatës.

 

 

Sektori i Kulturës

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektori i Medias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektori Ndërsektorial