Kontakt

Kontakt

 

Adresa: Rruga “Aleksandër Moisiu”, nr. 76, ish Kinostudio “Shqipëria e Re”, Tiranë

Telefon: (04)2223077

(04)2222508

Email: info@kultura.gov.al

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme