Plani Vjetor KP 2021

 

Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8096, datë 21.3.1996 “Për Kinematografinë”

PROJEKTLIGJI 27.10.2021

Relacioni shoqerues 27 10 2021