Plani Vjetor KP 2021

 

Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8096, datë 21.3.1996 “Për Kinematografinë”

PROJEKTLIGJI 27.10.2021

Relacioni shoqerues 27 10 2021

Diten e Merkure, date 19/01/2022, do te behet degjesa e dyte publike mbi Pergatitjen e Planit te Integruar te Menaxhimit te Pallatit te Brigadave.

Draft Plan Menazhimi Pallati i Brigadave

Plani i Menaxhimit të Integruar
i Zonave Arkeologjike A & B të Qytetit të Durrës
2021-2028