Drama në krizë, ngrihen institucionet e “shpëtimit”

Përgjatë dy ditëve u zhvillua në Tiranë Konferenca Mbarëkombëtare e Dramës Shqipe, ku përfaqësues nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia analizuan problemet në tri rrafshe, që lidhen me raportet e autorit, teatrit dhe shoqërisë me dramën shqipe.

Artikulli i plotëPanorama