Dokumente

Kalendari i aktiviteve kulturore 2018

Kalendari i aktiviteve kulturore 2018

Postuar më: 14 Maj 2018
Kalendari artistik sjell koncerte, festivale, promovime, ekspozita, art kontemporan, në qytete, site arkeologjike dhe zona turistike me qëllimin që informacioni i dhënë t'i shërbejë publikut, medias dhe pushuesve të sezonit.
Kalendari Kulturor 2017

Kalendari Kulturor 2017

Postuar më: 15 Shtator 2017
Kalendari Kulturor 2016

Kalendari Kulturor 2016

Postuar më: 03 Maj 2016
Si çdo vit, Ministria e Kulturës publikon Kalendarin Artistik të vitit, me ngjarjet kryesore të planifikuara gjatë tij. Edhe ky vit do të jetë i pasur me aktivitete kulturore, si ato të institucioneve të varësisë e drejtorive rajonale,(...)
Kalendari artistik 2015 i TKOB

Kalendari artistik 2015 i TKOB

Postuar më: 08 Tetor 2015

Kalendari i përbashkët kulturor Shqipëri - Kosovë 2014

Postuar më: 24 Dhjetor 2014
Aktivitetet Kulturore të zhvilluara midis Shqipërisë dhe Kosovës
Papa Françesku në Shqipëri - Kalendari i Aktiviteteve Kulturore

Papa Françesku në Shqipëri - Kalendari i Aktiviteteve Kulturore

Postuar më: 10 Shtator 2014
Aktivitetet kulturore në qytetet kryesore me rastin e vizitës së Papa Françeskut

Kalendari i De Radës

Postuar më: 10 Korrik 2014

Kalendari i DRKK-ve - Sezoni Veror

Postuar më: 23 Qershor 2014

Kalendari i TKOB - Sezoni Veror

Postuar më: 23 Qershor 2014