Ligje

Ligji nr.27/2018 , datë 17.05.2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë Kliko këtu