Nënshkruhet marrëveshja për TRADUKI-n

Artikull i plotë www.gazetarepublika.al