Një kafe, një libër dhe të tjera risi në Festivalin e Librit dhe Artit

Ministria e Kulturës ka zgjedhur stendën e vet në Festivalin e Librit dhe Artit, çka do të thotë se përveçse financiarisht e mbështet dhe moralisht këtë aktivitet. Në stendën e saj, MK do të shpallë nismën më të re “Një kafe & një libër”, që ka synim krijimin e hartës së kafeve letrare në kryeqytet.

Artikulli i plotëMapo