NJOFTIM KONKURIM PËR VEND PUNE - Ministria e Kulturës
Postuar më: 28/12/2023

NJOFTIM KONKURIM PËR VEND PUNE

Referuar nenit 199, të Ligjit 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, Ministria e
Kulturës shpall konkursin publik për pozicionin:

Drejtor i Muzeut Historik Kombëtar, kategoria e pagës II-1.

*Afati për dorëzimin e dokumenteve pranë Zyrës së Protokollit, në Ministrinë e Kulturës
deri ne datë 29.01. 2024.

Shpallje drejtor muzeu historik