Njoftim mbi disa ndryshime në procedurën e konkurrimit publik me objekt: "Rikonstruksioni i rrjetit elektrik të sallës së fondeve P 300, në Bilbiotekën Kombëtare" - Ministria e Kulturës
Postuar më: 15/09/2020

Njoftim mbi disa ndryshime në procedurën e konkurrimit publik me objekt: “Rikonstruksioni i rrjetit elektrik të sallës së fondeve P 300, në Bilbiotekën Kombëtare”