NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND PUNE - Ministria e Kulturës
Postuar më: 03/01/2024

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND PUNE

Në zbatim të nenit 7, të Ligjit 8096, datë 21.03.1996 “Për Kinematografinë”, si dhe kërkesave
dhe procedurës së përcaktuar për konkurim sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173,
datë 07.03.2003 “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve,
në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose Ministrit”, Ministria e Kulturës shpall
konkursin për pozicionin:
Kryetar, në Qendrën Kombëtare të Kinematografisë – Kategoria e pagës II-2

Shpallje Kryetar QKK 03.01.2023