Njoftim për thirrje publike për hapjen e procedurave për licencim të Agjencive të Administrimit Kolektiv - Ministria e Kulturës
Postuar më: 26/10/2020

Njoftim për thirrje publike për hapjen e procedurave për licencim të Agjencive të Administrimit Kolektiv