Përfundon restaurimi i kalasë së Lezhës

LEZHË- PUNIMET PËR RESTAURIMIN E PJESSHËM TË KALASË SË LEZHE TASHMË KANË PËRFUNDUAR DHE KY OBJEKT ËSHTË I AKSESUESHËM PËR VIZITORËT DHE TURISTËT. A1 REPORT