Qendra historike e Gjirokastrës, në duart e Fondacioni turk

Ministria e Kulturës dhe Fondacioni TIKA nënshkruan dje marrëveshjen e bashkëpunimit  lidhur me ndërhyrjet fizike për mirëmbajtjen e monumenteve historike dhe kulturore në qendrën historike të Gjirokastrës.

Artikulli i plotë: Mapo