Raporte monitorimi nga Ministria e Kultures

Relacion mbi monitorimin 12 mujori 2018 të Ministrisë Kulturës Kliko këtu

Anekset e Monitorimit 12 mujor 2018 të Ministrisë Kulturës Kliko këtu

Relacion mbi Monitorimin 4 mujor 2018 të Ministrisë Kulturës Kliko këtu

Anekset e Monitorimin 4 mujor 2018 të Ministrisë Kulturës Kliko këtu

Relacion mbi monitorimin 8 mujor 2018 të Ministrisë Kulturës Kliko këtu

Anekset e Monitorimit 8 mujor 2018 të Ministrisë Kulturës Kliko këtu

Dokumentet e bashkangjitur