Rregullore - Ministria e Kulturës
Postuar më: 02/07/2021

Rregullore

Rregullore e Brendshme e Ministrisë së Kulturës me urdhër 348, datë 18.09.2015

https://kultura.gov.al/en/rregullore-e-brendshme-e-ministrise-se-kultures-me-urdher-348-date-18-09-2015/