Strategji - Ministria e Kulturës
Postuar më: 02/07/2021

Strategji

Strategjia Kombëtare e Kulturës 2019-2025

https://kultura.gov.al/en/strategjia-kombetare-e-kultures-2019-2025/