Urdhëra dhe Udhëzime të Ministres

-Udhëzim  Nr.5110  datë 13.10.2015  Për dhënien me qira dhe mënyren e administrimit të monumenteve të kulturës me qëllim rijetezimi, i ndryshuar Lexo te plote ketu

-Udhëzim  Nr.3067 datë 14.06.2016 Për përcaktimin e rregullave për krijimin dhe funksionimin e këndeve (souvenir, art & libra – “sal”) për tregtimin e suvenireve dhe botimeve pranë mjediseve në administrim të Ministrisë së Kulturës dhe institucioneve të saj të varësisë  Lexo të plotë këtu