Vetëbesimi i ri kulturor i Shqipërisë

Pas nënshkrimit të partneritetit kulturor mes Shqipërisë dhe rrjetit të përkthimit “traduki” në Tiranë, hapen shanse të reja. Shqipëria nuk është më vetëm fondmarrëse, por edhe ndikuese në kulturat europiane…

Artikull i plotë