Përcaktimi i Fushës së Përgjegjësisë Shtetërore të Ministrisë Kulturës - Ministria e Kulturës
Postuar më: 11/01/2018

Përcaktimi i Fushës së Përgjegjësisë Shtetërore të Ministrisë Kulturës