Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara.
Postuar më: 02/07/2021

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara