Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset - Ministria e Kulturës